محل تبلیغات شما

براي ارزيابي كلينيكي روتين ABR، زمان حداقل آناليز 10 ms ضروري است و توسط بسياري از سازندگان سيستمهاي AEP توصيه مي شود. زمان آناليز 15 ميلي ثانيه در دو صورت براي اينكه زمان هاي نهفتگي ABR را در همه بيماران بويژه نوزادان و بيماران مبتلا به كاهش شنوايي در بربگيرد و درعين حال زمان كافي براي وضوح زماني به اندازه حداقل 256 نقطه اطلاعاتي 

قالب سمعک را ميسر سازد، مناسب به نظر مي رسد.

 

ارتباط بين شروع تحريك و زمان آناليز:

سيستم هاي پاسخ برانگيخته (ER)، امكاني را براي تغيير ارتباط بين شروع محرك و شروع آناليز در نظر گرفته اند. بااستفاده از اين امكان، مي توان معدل گيري را قبل و يا بعد از ارائه سيگنال انجام داد. برخي سيستم ها يك زمان پيش تحريكي يا پس تحريكي ثابت ارائه مي كنند. (مثلا 10 درصد كل زمان آناليز به اين امر اختصاص مي يابد). سيستم هاي ديگر، به آزمونگر اجازه مي دهند كه به اختيار خود اين كار را چه به صورت قبل از تحريك و يا پس از تحريك انجام دهد. استفاده از يكدوره پيش تحريكي در جمع آوري داده ها، (معدل گيري) يك روش دستي براي ارزيابي سطح فعاليت EEG غيرمربوط به تحريك است. فعاليت الكتريكي مربوط به پاسخ، تا پس از ارائه تحريك، آغاز نمي شود. فعاليت خط مرجع، پيش تحريكي، وضعيت بيمار را دقيقتر از معدل گيري بدون تحريك بازتاب مي دهد، زيرا مبتني بر EEG ثبت شده آني است. به اين ترتيب، خط مرجع پيش تحريكي، سطح فعاليت بيمار را در هنگام ثبت AER نشان مي دهد. خط مرجع Baseline پيش تحريكي به اندازه 10 درصد كل دوره آناليز، معمولا انتخاب مناسبي به نظر مي رسد.

لذا در ABR، زمان پيش تحريكي، در حدود 1 تا 2 ميلي ثانيه خواهد بود. (با فرض اينكه زمان آناليز 15 ميلي ثانيه است). به تاخير انداختن فرآيند معدل گيري تا زمان كوتاهي پس از ارائه تحريك، مي تواند به صورت موثري آرتيفكت محرك را كم كند يا از بين ببرد، و از اينكه دستگاه ثبت پاسخ هاي برانگيخته، بخاطر فعاليت الكترومگنتيك مربوط به محرك روي مد Artifact Rejection قفل كند جلوگيري مي نمايد. اگر اينسرت فون به همراه تيوبهاي ارائه صدا مورد استفاده قرار گيرد، عملكرد تاخير پس سيناپسي، لازم نخواهد بود. 


بهترین مرکز شنوایی سنجی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی