محل تبلیغات شما

داروهای آرام بخش یا خواب آور :

داروهای کنترل شده ای وجود دارند که فقط با نسخه پزشک قابل تهیه هستند. آرام بخش ها اولین داروهای موجود در زنجیره داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی 

باتری سمعک هستند. آرام بخش های سیستم عصبی مرکزی داروهایی هستند که فعالیت سیستم عصبی مرکزی را کاهش می دهند. آنها فعالیت فیزیکی را کاهش می دهند و بیمار را آرام می کنند. آرام بخش ها یا خواب آورها چرت زدگی یا خواب ایجاد می کنند و بنابراین ممکن است برای آرام کردن بیماران برای اندازه گیری پتانسیل برانگیخته شنوایی استفاده شوند. اگرچه آرام بخش ها و خواب آورها شروع و حفظ خواب را تسهیل می کنند، بیمار می تواند به آسانی با تحریک برانگیخته شود و از خواب بیدار شود. در طیــف دیـــگر  از زنجیره داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی عوامــل بیهوشی قرار دارند. داروی آرام بخش chloral hydrate معمولا در اندازه گیری پتانسیل برانگیخته شنوایی استفاده می شود. آرام بخش ها اغلب به عنوان long-acting (librium-diazepam ) و یا short-acting (lorazemam ) طبقه بندی می شوند. داروهای کنترل شده بیشتر بسته به اثر آنها و جریمه برای به دست آوردن غیر قانونی آنها به فهرست هایی تقسیم بندی می شوند. داروهای فهرست اول: (ماری جوآنا ، LSD و هروئین ) برای استفاده بالینی نیستند و فقط در اهداف تحقیقی از آنها استفاده می شود.


بهترین مرکز شنوایی سنجی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی