محل تبلیغات شما

در شكل Fترتیب امواج کاملا غیر طبیعی است. شرايط اندازه گيري عالي مي باشد. فعاليت زمينه كمي در شكل موج ABR وجود دارد و اين مسئله نشان دهنده اين است كه آرتي فكت حركتي و الكتريكي وجود ندارد. در این حالت فقط موج I  به خوبی شکل گرفته است و این نشان دهنده عملکرد رضایت بخش سیستم شنوایی محیطی می باشد. امواج مجزای III-IV- V مشاهده نشده اند. يك مجموعه III-IV به طور ضعیفی شکل گرفته وجود دارد. فاصله زمان نهفتگی بین موج I و آخرین قله در این موج ABR فقط 3.78 میلی ثانیه است. فاصله نهفتگی بین موج III و مجموعه IV-Vفقط بیشتر از یک میلی ثانیه است. در اينجا نيز اطلاعات در مورد ويژگي هاي شخصی براي تفسير مطمئن پاسخ مفيد هستند. موج V  حذف شده است.

در شكل Gفقط امواج I و II ظاهر شده اند و امواج بعدی وجود 

فروش سمعک ندارند ، این یافته نشان دهنده عملکرد بد شدید ساقه مغز است. وجود امواج I و II واضح وجود نقص جدی را در سیستم  شنوایی محیطی نفی می کند. در بیشتر بیماران بزرگسال ناهوشیار وجود موج I و II فقط به تنهایی به صورت دو طرفه با بقاء فرد ناسازگار است. وضعيت پزشكي بيمار براي تفسير اين يافته مهم است. اگر بیمار هوشیار باشد و فقط امواج I و II به صورت دو طرفه مشاهده شوند ، ممكن است به وجود یک بیماری demyelination مثل مالتیپل اسکلروزیس كه ساقه مغز را تحت تاثير قرار مي دهد ، مشكوك شويم. اگر امواج I و II به تنهایی به صورت یک طرفه مشاهده شوند و پاسخ در سمت مقابل طبیعی باشد ، این یافته با پاتولوژی زاویه پلی- مخچه ای سازگار است. وجود امواج I و II به تنهایی در نوزادان منعکس کننده آسیب مغزی ناشی از ایسکمی یا هیپوکسی شدید است و همیشه با مرگ مغزی سازگار نیست.

توضيحات احتمالي فراوان و متعددي براي فقدان كامل ABR وجود دارد. در ابتدا وجود مشكلات تكنيكي مثل محرک ناکافی – جفت های الکترودی نامناسب بايد برطرف شوند. آشكارترين توضيح براي فقدان پاسخ، نقص شنوايي شديد تا عميق است. اين نتيجه مي تواند در تعدادي بيماران توسط ديگر اندازه گيري های شنوایی امپدانس يا اديومتري رفتاري ) تاييد شود. بطور ناشایع بیمارانی با عدم وجود ABR شواهدی از پتانسیل های برانگیخته شـنوایی با زمان نهفتگی طولانی تر دارند. پاتولوژی توليد كننده عدم هــمزمانی و عملكرد بد عصبی می تواند سبب حذف ABR شود در حالی که پتانسیل های برانگیخته شنوایی دیرتر را به طور جدي تحت تاثیر قرار نمی دهد. در بیماران مبتلا به نروپاتی شنوایی ABR علیرغم یكپارچگی نرولوژیکی و ظاهرا ادیولوژیکی وجود ندارد.


بهترین مرکز شنوایی سنجی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی