محل تبلیغات شما

. تجربه پرسنل انجام دهنده غربالگری مهم‌ترین فاکتور تعیین کننده عملکرد آزمایش است. نویسندگان دیگر تایید کردند که عملکرد آزمایش  AABR حتی در برنامه‌های غربالگری که به طور کامل مبتنی بر پرستار یا فرد داوطلب است، قابل قبول می‌باشد. میزان‌های refer گزارش شده توسط stewart در سال 2000 به طور غیرمستقیم با تجربه آزمایشگر مرتبط بود. (هر چه تعداد 

سمعک استارکی بیشتری بچه توسط یک فرد غربالگری شوند ، متوسط میزان refer پایین‌تر است) مطابق با اطلاعات گزارش شده در مطالعات دیگر در مورد تکنیک AABR، منحنی یادگیری برای وسیله AABR استفاده شده در مطالعه چنین مکان نسبتاً کوتاه بود (چندین هفته). یعنی میزان refer ثابت و حداقلی در طی چند هفته بعد از اینکه پرسنل غربالگری آموزش دیدند و میزان متوسطی تجربه در استفاده از تکنیک غربالگری AABR به دست آوردند، دیده شد.

در حال حاضر انتخاب‌های زیادی در مورد وسایل به طور تجاری طراحی شده برای غربالگری شنوایی نوزادان و کودکان کم سن و سال وجود دارند. وسایل به طور خاص طراحی شده برای غربالگری شنوایی نوزادان شامل ویژگی‌های زیر هستند.

مبدل‌ها و پروب‌ تیپ‌ها یا کوپلرها (ear couplers) سبب ارائه محرک به طور دقیق به درون کانال گوش کوچک نوزاد و کاهش نویز محیط وارد شده به کانال گوش می‌شوند.

اندازه کوچک وسایل و وزن کم آنها برای قابل حمل بودن و راحتی استفاده در کنار تخت نوزاد

انتخاب یا گزینه برای عملکرد باطری

انتخاب پروتکل‌های آزمایشی مناسب برای شرایط آزمایش متفاوت (محیط آرام در مقابل محیط شلوغ)

الگوریتم‌هایی برای کشف پاسخ به طور اتوماتیک و کاهش نویز. این الگوریتم‌ها براساس اطلاعات جمع‌آوری شده در طی کارآزمایی بالینی در تعداد زیادی از بچه‌های دارای سنین متفاوت و ویژگی‌های سلامتی متفاوت (نوزادان رسیده در مقابل نارس) و در مکان‌های متفاوت (بچه‌های سالم در مقابل واحد مراقبت ویژه) (well-baby nursery versus intensive care nursery) پایه‌ریزی شده‌اند.

اطلاعات برای هر پروتکل آزمایشی از طریق انجام کارآزمایی بالینی در مورد عملکرد آزمایش در شناسایی بچه‌هایی با شنوایی طبیعی و بچه‌هایی با انواع و میزان‌های متفاوت آسیب شنوایی به دست آمده‌اند. (حساسیت و ویژگی) ویژگی‌های دیگر قابل دسترس در وسایل AABR انتخاب شده (مثل ALGO-3) شامل تحریک دو طرفه همزمان برای افزایش سرعت کسب اطلاعات، کشف مؤثر و سریع و برگشت نویز میوژنیک و سوئیپ‌های آلوده شده توسط نویز صوتی محیط و روش‌هایی برای کشف اتوماتیک اشتباهات انسانی در تنظیم دستگاه و عملکرد هستند.

 


بهترین مرکز شنوایی سنجی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی